$100k Ring Club

Alexis & Astero Alexandrou - Cyprus

Andrea Alexandrou - Cyprus

Aurelia Morelli - Italy

Chrysanthos Alexandrou - Cyprus

Efrosyni Adamides- Great Britain

George Alogariastos - Greece

George Georgiou - Cyprus

Gianni Bisio - Australia

Michael Kounounis - Cyprus

Oleg Tsugulea - Russia

Spyros Roufos - Greece

Theodoros Chrysostomou - Cyprus

Upcoming Event

About Us

Follow Us