$100k Ring Club

Alexis & Astero Alexandrou - Cyprus

Christos Papadavid - Cyprus

Chrysanthos Alexandrou - Cyprus

Efrosyni Adamides- Great Britain

George Georgiou- Cyprus

Michael Kounounis - Cyprus

Razvan Dinca & Geta Voinea - Greece

Spyros Roufos - Greece

Stavros Constantinides & Nicolas Lanitis - Greece

Stavros Zenonos & Katerina Konstantinou - Cyprus

Theodoros Chrysostomou - Cyprus

Xaris Bibisides & Marina Kalymniou - Greece

Upcoming Event

About Us

Follow Us